Пропонуємо Вам розробку бізнес-планів згідно з Вашими побажаннями та відповідно до одного з прийнятих міжнародних стандартів:


UNIDO

ЄБРР

TACIS

 

Бізнес-планування допоможе Вам:

визначити рівень життєздатності та стійкості підприємства;

виявити сильні та слабкі сторони фірми;

конкретизувати стратегію розвитку через систему кількісних і якісних показників;

отримати підтримку інвесторів та акціонерів;

знизити ризики підприємницької діяльності.

 

Орієнтовний зміст бізнес-плану наведено нижче:

 1. Резюме проекту

 2. Опис проекту

 2.1 Мета та завдання проекту

 2.2 Параметри бізнесу

 2.3 Джерела фінансування Проекту. Цільове спрямування інвестицій

 2.4 Мережевий графік фінансування та реалізації проекту

 3. Організаційно-виробничий план

 3.1 Розташування об’єкту

 3.2 Описання виробничого процесу та характеристика послуг

 3.3 Кадрова політика Проекту

 3.4 Нормативно-правове регулювання, необхідна дозвільна документація

 4. Аналіз цільового ринку

 4.1 Загальна характеристика ринку металообробки

 4.2 Конкурентне середовище на ринку металообробки

 4.3 Динаміка ринкових цін

 4.4 Прогноз розвитку ринку металообробки в Україні

 5. Фінансова оцінка Проекту

 5.1 Передумови для розрахунків та їх аргументування

 5.2 Прогноз продажів по Проекту

 5.3 Формування прибутку Проекту

 5.4 Прогноз руху грошових коштів по Проекту

 5.5 Аналіз прибутковості проекту

 5.6 Точка беззбитковості проекту

 5.7 Оцінка інвестиційної привабливості та рентабельності Проекту

 5.8 Сценарії розвитку Проекту

 6. Аналіз ризиків

 6.1 Факторний аналіз ризиків Проекту

 6.2 Стратегія зниження ризиків

 6.3 SWOT-аналіз

 7. Висновки